סיעור מוחות על עתיד החינוך בישראל
עורכים: יורם הרפז ואלי הורביץ

מערכת החינוך שלנו, כמו מערכות חינוך אחרות בעולם, הגיעה לצומת; עליה להחליט אם להמשיך ב"עניינים כרגיל" או להנהיג שינוי משמעותי. מה טיבו של שינוי זה? כיצד מבצעים אותו? מתחילים בסיעור מוחות וממנו ממשיכים בתהליך מובנה וממושך של היוועצות, הקשבה ובניית אמון.

עורכי האסופה פנו לאנשי חינוך – אנשי הגות, מחקר ומעשה – ולמורים ולתלמידים, וביקשו מהם להציע חזון מעשי למערכת החינוך, ולענות תוך כדי כך על השאלה: מה חייבת מערכת החינוך שלנו לעשות כדי להשתנות באופן משמעותי ולשפר את רמת המצוינות של התלמידים ואת רמת השוויון ביניהם?

המאמרים בספר חולקו לשישה שערים: חזון – מאמרים המציעים אופק חדש למערכת החינוך; תכנית – מאמרים המציעים למערכת החינוך מתווה מעשי; הוראה – מאמרים המציעים דפוסי הוראה ולמידה אחרים; צדק חינוכי – מאמרים המציעים דרכים לקדם את השוויון במערכת החינוך; חינוך ממוקד – מאמרים המתרכזים באוכלוסיות תלמידים מיוחדות; חינוך מבפנים – תלמידים המספרים כיצד הם חווים את בית ספרם ומה יש לעשות כדי לקדם אותו ואת מערכת החינוך בכלל.

שערים

  • מיין לפי

עורכי הספר